• تلفن: 66582321-021
  • info[a]semag.ir

سپراتورهای مغناطیسی

محصولات سپراتورهای مغناطیسی

محصولات سپراتورهای مغناطیسی

جدا کردن قطعات و ترکیبات آهنی زائد و ناخواسته خطوط تولید و سیستم های انتقال مواد، از موارد مهم در صنایع می باشد. چرا که وجود این ترکیبات و قطعات آهنی مزاحم باعث ایجاد خسارات مالی سنگین به تجهیزات خطوط تولید و به تبع آن، توقف تولید را در پی دارد. این موضوع لزوم وجود جداکننده های مغناطیسی را در صنایع مختلف مشخص می کند. تیپ، طراحی و مدل جداکننده های مغناطیسی بستگی به نوع و ساختار، ابعاد و اندازه و وزن مواد، شیوه انتقال، شرایط محیطی، محل نصب و... دارد.

با تیپ های مختلف مگنت سپراتورها در پایین این مطلب آشنا می شویم: